Claxon

Urmatoarele piese Claxon sunt pentru masina

Brand masina
Model
Tip
▷▷▷ Piese Auto OnlinePiese Auto UniversaleClaxon
▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 058
EAN: 31 65143 53081 8
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 059
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 580 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 580 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB2 015
EAN: 40 47024 22721 7
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 328 003 001
Claxon
Gama frecventa: 630 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 630 mm
Gama frecventa: 795 mm
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm
Specificatie: Zweiklang mm
Specificatie: rot mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 328 003 024
EAN: 31 65141 11018 0
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 630 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 630 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 328 003 025
EAN: 31 65141 11019 7
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 630 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 630 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 328 006 002
EAN: 31 65141 11020 3
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 630 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 630 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 328 100 002
EAN: 31 65141 16352 0
Claxon
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 320 mm
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 320 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Specificatie: Druckluft 5-8 bar mm
Specificatie: verchromt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 003
EAN: 31 65141 08620 1
Claxon
R: 76 mm
R: 76 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 795 mm
Gama frecventa: 840 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 050
EAN: 31 65144 08729 8
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 050
EAN: 31 65144 08729 8
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 051
EAN: 31 65144 08730 4
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 051
EAN: 31 65144 08730 4
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 054
EAN: 31 65144 08727 4
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 054
EAN: 31 65144 08727 4
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 055
EAN: 31 65144 08728 1
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 055
EAN: 31 65144 08728 1
Claxon
pneumatic
pneumatic
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm
Gama frecventa: 680 mm
Gama frecventa: 530 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 501
EAN: 40 47023 01913 4
Claxon
R: 95 mm
R: 95 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 502
Claxon
R: 95 mm
R: 95 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 500 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 503
EAN: 31 65143 91071 9
Claxon
R: 95 mm
R: 95 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 500 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 505
Claxon
R: 95 mm
R: 95 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 506
Claxon
R: 95 mm
R: 95 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 500 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 507
EAN: 31 65143 91073 3
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 193
EAN: 31 65141 24095 5
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 194
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 195
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 213
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 217
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 234
EAN: 40 47024 22446 9
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm
Consum de putere: 60 mm
Consum de putere: 60 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 478
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 505
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 506
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 509
EAN: 31 65143 59619 7
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 510
EAN: 40 47023 05412 8
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 911
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 912
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 154
EAN: 31 65143 33192 7
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 154
EAN: 31 65143 33192 7
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 155
EAN: 31 65143 40639 7
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 155
EAN: 31 65143 40639 7
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 171
EAN: 31 65143 40640 3
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 171
EAN: 31 65143 40640 3
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 172
EAN: 31 65143 40641 0
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 172
EAN: 31 65143 40641 0
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 334 203
EAN: 31 65143 33194 1
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 334 204
EAN: 31 65143 33195 8
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm
Consum de putere: 80 mm
Consum de putere: 80 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 007
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 025
EAN: 31 65142 57595 7
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 510 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 050
EAN: 31 65141 78370 4
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 051
EAN: 31 65141 95382 4
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 052
EAN: 40 47023 05413 5
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 111
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 112
Claxon
R: 80 mm
R: 80 mm
electro-pneumatic
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 510 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 335 113
Claxon
electro-pneumatic
electro-pneumatic
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 510 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 018
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 010
EAN: 31 65141 80024 1
Claxon
Ton jos
Ton jos

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 014
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 029
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 033
EAN: 31 65142 24728 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 801
Claxon
Ton jos
Ton jos

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 803
EAN: 31 65142 26183 6
Claxon
Ton jos
Ton jos

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 140 101
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 803
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 001
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Ton mediu
Ton mediu

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 104
EAN: 40 47024 77138 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 105
EAN: 31 65142 46772 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 023
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 029
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 801
Claxon
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton mediu
Ton mediu

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 803
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 379
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: 120? mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: 120? mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB1 814
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: 230? mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: 230? mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 017
EAN: 31 65143 40637 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 017
EAN: 31 65143 40637 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 333 204
EAN: 31 65142 37926 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 333 206
EAN: 31 65142 65804 9
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 333 209
EAN: 31 65143 03601 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 333 209
EAN: 31 65143 03601 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: F 002 H50 926
EAN: 40 47024 48651 5
Claxon
Gama frecventa: 360 mm
Gama frecventa: 360 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: F 002 H50 927
EAN: 40 47024 48652 2
Claxon
Gama frecventa: 340 mm
Gama frecventa: 340 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: F 002 H50 928
EAN: 40 47024 48653 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: F 002 H50 929
EAN: 40 47024 49541 8
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: F 002 H50 930
EAN: 40 47024 49542 5
Claxon
Gama frecventa: 435 mm
Gama frecventa: 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: F 002 H50 931
EAN: 40 47024 49543 2
Claxon
Gama frecventa: 340 mm
Gama frecventa: 340 mm

▷▷▷ Claxon

logo BOSCH
BOSCH
Nr art: F 002 H50 932
EAN: 40 47024 49544 9
Claxon
Gama frecventa: 440 mm
Gama frecventa: 440 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 040 002
EAN: 31 65142 02476 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 040 802
EAN: 31 65141 11001 2
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 040 802
EAN: 31 65141 11001 2
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 004
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Mit M8 Gewinde mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Mit M8 Gewinde mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 007
EAN: 31 65142 79605 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 008
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 011
EAN: 31 65141 85750 4
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 017
EAN: 31 65142 73823 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 017
EAN: 31 65142 73823 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 018
EAN: 31 65142 86494 5
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 020
EAN: 31 65141 68645 6
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 021
EAN: 31 65141 85749 8
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 023
EAN: 31 65142 17949 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 026
EAN: 31 65142 60669 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 028
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 030
EAN: 31 65141 68644 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 031
EAN: 31 65141 85748 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 032
EAN: 31 65142 02475 2
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 039
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 138
EAN: 31 65142 86491 4
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 143
EAN: 31 65142 17948 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 144
EAN: 31 65142 32373 2
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 150
EAN: 31 65141 68643 2
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 151
EAN: 31 65141 85746 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 152
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 153
EAN: 31 65142 17947 6
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 153
EAN: 31 65142 17947 6
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 154
EAN: 31 65142 32372 5
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 802
EAN: 31 65142 09438 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 802
EAN: 31 65142 09438 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 804
EAN: 31 65142 42517 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 805
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 806
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 116 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 900
EAN: 31 65141 68642 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 900
EAN: 31 65141 68642 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 901
EAN: 31 65141 85745 0
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 043 901
EAN: 31 65141 85745 0
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 133 006
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 133 009
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 006
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 010
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 024
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 033
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 035
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 036
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Ton mediu
Ton mediu

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 105
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 110
EAN: 31 65141 21417 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Ton mediu
Ton mediu

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 136
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 137
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 137
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 804
EAN: 31 65141 11006 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 804
EAN: 31 65141 11006 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 902
EAN: 31 65142 02474 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 143 903
EAN: 31 65142 17946 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 101
EAN: 31 65141 21419 2
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Ton mediu
Ton mediu

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 102
EAN: 31 65142 09439 7
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 103
EAN: 31 65141 21420 8
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 103
EAN: 31 65141 21420 8
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 146 109
EAN: 31 65142 98937 2
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 202 007
Claxon
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 202 009
Claxon
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 202 027
Claxon
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: mit Zierdeckel mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 002
EAN: 31 65144 00139 3
Claxon
Ton jos
Ton jos

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 003
EAN: 31 65144 00671 8
Claxon

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 008
EAN: 31 65144 00140 9
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 009
EAN: 31 65144 00698 5
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 500 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 011
EAN: 31 65144 00684 8
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 012
EAN: 31 65144 00687 9
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 500 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 016
EAN: 31 65144 00701 2
Claxon
pentru producator: order online mm
pentru producator: order online mm
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 017
EAN: 31 65144 00704 3
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 021
EAN: 31 65144 00970 2
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 022
EAN: 31 65144 00680 0
Claxon
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton mediu
Ton mediu

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 024
EAN: 31 65144 00736 4
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 025
EAN: 31 65144 00737 1
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 027
EAN: 31 65144 00713 5
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 028
EAN: 31 65144 00731 9
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 144
EAN: 31 65144 00740 1
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 975 mm
Nivel zgomot: 975 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 145
EAN: 31 65144 00142 3
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 201
EAN: 31 65144 00694 7
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 804
EAN: 31 65144 00141 6
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 805
EAN: 31 65144 00735 7
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 910
EAN: 31 65144 04506 9
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 300 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 223 911
EAN: 31 65144 04507 6
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 300 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 002
EAN: 31 65144 00672 5
Claxon
pentru producator: order online mm
pentru producator: order online mm
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 003
EAN: 31 65144 00673 2
Claxon
pentru producator: order online mm
pentru producator: order online mm
electric
electric
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 500 mm
Ton puternic
Ton puternic

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 004
EAN: 31 65144 00738 8
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 005
EAN: 31 65144 00739 5
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 007
EAN: 31 65144 00674 9
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 008
EAN: 31 65144 00676 3
Claxon
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 009
EAN: 31 65144 00692 3
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 500 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 010
EAN: 31 65144 00693 0
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 011
EAN: 31 65144 00682 4
Claxon
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton mediu
Ton mediu

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 012
EAN: 31 65144 00690 9
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 500 mm
Gama frecventa: 500 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 117 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 016
EAN: 31 65144 00706 7
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 300 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 320 226 017
EAN: 31 65144 00709 8
Claxon
electric
electric
Gama frecventa: 375 mm
Gama frecventa: 375 mm
Ton puternic
Ton puternic
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 101
EAN: 31 65143 96944 1
Claxon
pentru producator: order online mm
pentru producator: order online mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 102
EAN: 31 65143 96947 2
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Halter mit Bohrung mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Halter mit Bohrung mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 110
EAN: 31 65143 96958 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: three holes fixation mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: three holes fixation mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 111
EAN: 31 65143 96973 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 112
EAN: 31 65143 96985 4
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 113
EAN: 31 65143 96974 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 114
EAN: 31 65143 96975 5
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 130
EAN: 31 65143 96948 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 131
EAN: 31 65143 96516 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 132
EAN: 31 65143 96949 6
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 133
EAN: 31 65143 96950 2
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 134
EAN: 31 65143 96951 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 135
EAN: 31 65143 96517 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 136
EAN: 31 65143 96952 6
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 137
EAN: 31 65143 96953 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 138
EAN: 31 65143 96954 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 138
EAN: 31 65143 96954 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 139
EAN: 31 65143 96955 7
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 140
EAN: 31 65143 96956 4
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 141
EAN: 31 65143 96957 1
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 141
EAN: 31 65143 96957 1
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 142
EAN: 31 65143 96959 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 143
EAN: 31 65143 96960 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 143
EAN: 31 65143 96960 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 144
EAN: 31 65143 96961 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 144
EAN: 31 65143 96961 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 145
EAN: 31 65143 96962 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 145
EAN: 31 65143 96962 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 146
EAN: 31 65143 96965 6
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 147
EAN: 31 65143 96968 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 148
EAN: 31 65143 96519 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 149
EAN: 31 65143 96520 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 150
EAN: 31 65143 96969 4
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 151
EAN: 31 65143 96970 0
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 152
EAN: 31 65143 96971 7
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 153
EAN: 31 65143 96972 4
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 153
EAN: 31 65143 96972 4
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 154
EAN: 31 65144 05528 0
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 155
EAN: 31 65143 96982 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 156
EAN: 31 65143 96983 0
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 157
EAN: 31 65143 96984 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 157
EAN: 31 65143 96984 7
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 158
EAN: 31 65144 04871 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 158
EAN: 31 65144 04871 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: Set mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 159
EAN: 31 65143 96986 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 159
EAN: 31 65143 96986 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 164
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 116 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 165
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 168
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 180
EAN: 31 65141 01115 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 185
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 116 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 186
EAN: 40 47023 22468 2
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 118 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 187
EAN: 31 65144 06859 4
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 188
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 191
EAN: 31 65144 05529 7
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 301
EAN: 31 65143 96506 1
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 302
EAN: 31 65143 96981 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 303
EAN: 31 65143 96979 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: grill black painted mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: grill black painted mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 303
EAN: 31 65143 96979 3
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: grill black painted mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: grill black painted mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 304
EAN: 31 65143 96502 3
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 306
EAN: 31 65143 96977 9
Claxon
pentru producator: order online mm
pentru producator: order online mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: grill black painted mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 307
EAN: 31 65143 96978 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: grill black painted mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: grill black painted mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 310
EAN: 31 65143 96945 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 311
EAN: 31 65143 96976 2
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 312
EAN: 31 65143 96507 8
Claxon
pentru producator: order online mm
pentru producator: order online mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 313
EAN: 31 65143 96988 5
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 314
EAN: 31 65143 96508 5
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 315
EAN: 31 65143 96980 9
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 315
EAN: 31 65143 96980 9
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 316
EAN: 31 65143 96509 2
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 351
EAN: 31 65143 96987 8
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 392
EAN: 31 65143 96505 4
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 393
EAN: 31 65144 07974 3
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 320 394
EAN: 31 65144 07975 0
Claxon
set
set
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 201
EAN: 40 47024 13333 4
Claxon
Gama frecventa: 325 mm
Gama frecventa: 325 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 201
EAN: 40 47024 13333 4
Claxon
Gama frecventa: 325 mm
Gama frecventa: 325 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 202
EAN: 40 47024 13334 1
Claxon
Gama frecventa: 400 mm
Gama frecventa: 400 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 202
EAN: 40 47024 13334 1
Claxon
Gama frecventa: 400 mm
Gama frecventa: 400 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: schwarz mm
Specificatie: schwarz mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 0 986 AH0 203
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 400 mm
Gama frecventa: 325 mm
Gama frecventa: 400 mm
Gama frecventa: 325 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 004
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 005
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 102
EAN: 31 65143 21573 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 102
EAN: 31 65143 21573 9
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 103
EAN: 31 65143 21574 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 106
EAN: 31 65142 70786 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 106
EAN: 31 65142 70786 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 122
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 123
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 6 033 FB4 147
EAN: 31 65143 21850 1
Claxon
set
set
Voltaj: 24 mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 008
EAN: 31 65142 91239 4
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 008
EAN: 31 65142 91239 4
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 009
EAN: 31 65143 03600 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 009
EAN: 31 65143 03600 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 012
EAN: 31 65143 25154 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 012
EAN: 31 65143 25154 6
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 014
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 027
EAN: 31 65143 40638 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 027
EAN: 31 65143 40638 0
Claxon
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 335 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 802
EAN: 31 65142 11380 7
Claxon
set
set
Voltaj: 12 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 803
EAN: 31 65141 21424 6
Claxon
Ton jos
Ton jos

▷▷▷ Claxon
BOSCH Claxon
logo BOSCH
BOSCH
Nr art: 9 320 332 804
EAN: 31 65141 21425 3
Claxon
Gama frecventa: 420 mm
Gama frecventa: 420 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Nivel zgomot: 110 mm
Specificatie: verzinkt mm
Specificatie: verzinkt mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FG 940 800-817
EAN: 40 82300 29343 2
Claxon
electric
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FG 002 924-011
EAN: 40 82300 05268 8
Claxon
Aprobare: E1 20009 mm
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 70 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FG 007 424-001
EAN: 40 82300 07035 4
Claxon
electric
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: rosu/negru
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FG 007 424-011
EAN: 40 82300 07036 1
Claxon
electric
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: rosu/negru
Gama frecventa: 500 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FH 007 424-801
EAN: 40 82300 07053 8
Claxon
electric
Conectare lama
cantitate: 2 mm
cu acceasorii
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: rosu/negru

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FH 007 424-811
EAN: 40 82300 07054 5
Claxon
electric
Conectare lama
cantitate: 2 mm
fara accesorii
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: rosu/negru

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FH 007 728-831
EAN: 40 82300 27953 5
Claxon
electric
Conectare lama
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 400 mm
Gama frecventa: 500 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3FH 007 728-833
EAN: 40 82300 27954 2
Claxon
electric
Conectare lama
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 400 mm
Gama frecventa: 500 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PA 004 206-011
EAN: 40 82300 05272 5
Claxon
R: 119 mm
Lungime: 311 mm
pneumatic
Stut teava
de la: 6 mm
pâna la: 8,3 mm
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PA 004 206-031
EAN: 40 82300 02952 9
Claxon
Lungime: 163 mm
Latime: 91 mm
Înaltime: 178 mm
pneumatic
Stut teava
de la: 6 mm
pâna la: 8,3 mm
Voltaj: 24 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PA 004 206-041
EAN: 40 82300 05273 2
Claxon
R: 119 mm
Lungime: 311 mm
pneumatic
Stut teava
de la: 6 mm
pâna la: 8,3 mm
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PA 004 206-051
EAN: 40 82300 05274 9
Claxon
R: 119 mm
Lungime: 311 mm
pneumatic
Stut teava
de la: 6 mm
pâna la: 8,3 mm
Voltaj: 24 mm
fara marcaj E

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PB 003 001-601
EAN: 40 82300 26662 7
Claxon
D1: 71 mm
D2: 71 mm
electro-pneumatic
Conectare lama
cu acceasorii
Claxon: claxon bitonal
set
Voltaj: 12 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PB 003 001-603
EAN: 40 82300 26663 4
Claxon
D1: 71 mm
D2: 71 mm
electro-pneumatic
Conectare lama
cu acceasorii
Claxon: claxon bitonal
set
Voltaj: 12 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PB 003 001-611
EAN: 40 82300 26664 1
Claxon
D1: 71 mm
D2: 71 mm
electro-pneumatic
Conectare lama
cantitate: 2 mm
Claxon: claxon bitonal
set
Voltaj: 24 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PB 003 001-613
EAN: 40 82300 26665 8
Claxon
D1: 71 mm
D2: 71 mm
electro-pneumatic
Conectare lama
cantitate: 2 mm
Claxon: claxon bitonal
set
Voltaj: 24 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PB 005 411-001
EAN: 40 82300 00919 4
Claxon
Lungime: 415 mm
Latime: 160 mm
Înaltime: 78 mm
pneumatic
Stut teava
cu acceasorii
de la: 4 mm
pâna la: 8,5 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PD 003 001-621
EAN: 40 82300 26666 5
Claxon
pentru producator: 3PB 003 001-621 mm
D1: 71 mm
D2: 71 mm
D3: 76,5 mm
electro-pneumatic
Conectare lama
cantitate: 3 mm
cu acceasorii

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PD 003 001-622
EAN: 40 82300 26667 2
Claxon
pentru producator: 3PB 003 001-622 mm
D1: 71 mm
D2: 71 mm
D3: 76,5 mm
electro-pneumatic
Conectare lama
cantitate: 3 mm
cu acceasorii

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3PD 003 001-981
EAN: 40 82300 00621 6
Claxon
D1: 71 mm
D2: 71 mm
D3: 76,5 mm
electro-pneumatic
Conectare lama
cantitate: 3 mm
fara accesorii
Claxon: claxon multiton

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-891
EAN: 40 82300 27975 7
Claxon
Conectare lama
cantitate: 2 mm
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 400 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 000-951
EAN: 40 82300 29834 5
Claxon
R: 90 mm
Gama de temp.: -40 - +90 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: rosu/negru
Gama frecventa: 350 mm
Consum de putere: 42 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 000-961
EAN: 40 82300 29835 2
Claxon
R: 90 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: rosu/negru
Gama frecventa: 415 mm
Consum de putere: 42 mm
Ton inalt

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 200-617
EAN: 40 82300 27224 6
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 415 mm
Consum de putere: 42 mm
Nivel zgomot: 113 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 940 100-227
EAN: 40 82300 25941 4
Claxon
Aprobare: ECE mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 84 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 940 100-237
EAN: 40 82300 25939 1
Claxon
Aprobare: ECE mm
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 84 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AM 922 000-971
EAN: 40 82300 29836 9
Claxon
R: 90 mm
Gama de temp.: -40 - +90 mm
Conectare lama
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: rosu/negru
Gama frecventa: 350 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AF 003 399-041
EAN: 40 82300 05252 7
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
fara marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 375 mm
Consum de putere: 80 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AF 003 399-051
EAN: 40 82300 05253 4
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
fara marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 500 mm
Consum de putere: 80 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AF 003 399-061
EAN: 40 82300 05254 1
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu protectie anti umezire
fara marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 375 mm
Consum de putere: 84 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AF 003 399-071
EAN: 40 82300 05255 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu protectie anti umezire
fara marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 500 mm
Consum de putere: 84 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AG 003 399-081
EAN: 40 82300 02628 3
Claxon
Conectare lama
cantitate: 2 mm
set
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
fara marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 375 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AG 003 399-101
EAN: 40 82300 02629 0
Claxon
Conectare lama
cantitate: 2 mm
set
Voltaj: 24 mm
cu protectie anti umezire
fara marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 375 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AG 003 399-801
EAN: 40 82300 00235 5
Claxon
Conectare lama
cantitate: 2 mm
set
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu/negru
Gama frecventa: 300 mm
Gama frecventa: 500 mm
Consum de putere: 66 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-001
EAN: 40 82300 04273 3
Claxon
Voltaj: 6 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 42 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-011
EAN: 40 82300 05257 2
Claxon
Carcasa metal
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-017
EAN: 40 82300 21948 7
Claxon
Carcasa metal
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-128
Claxon
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: max. 60 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-441
EAN: 40 82300 05258 9
Claxon
Carcasa metal
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 66 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-497
EAN: 40 82300 21952 4
Claxon
Carcasa metal
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 48 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-811
EAN: 40 82300 27937 5
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm
Ton inalt
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-817
EAN: 40 82300 27961 0
Claxon
Conectare lama
cantitate: 40 mm
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm
Ton inalt

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-827
EAN: 40 82300 27963 4
Claxon
Gama de temp.: -40 - +60 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 54 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-837
EAN: 40 82300 27964 1
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 48 mm
Nivel zgomot: 115 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-841
EAN: 40 82300 27938 2
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 115 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-857
EAN: 40 82300 27965 8
Claxon
Conectare lama
cantitate: 40 mm
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru/gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 60 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-861
EAN: 40 82300 27949 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 66 mm
Ton jos
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-867
EAN: 40 82300 27966 5
Claxon
Conectare lama
cantitate: 40 mm
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 66 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-871
EAN: 40 82300 27950 4
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-877
EAN: 40 82300 27967 2
Claxon
Conectare lama
cantitate: 40 mm
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-887
EAN: 40 82300 27968 9
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 48 mm
Ton inalt
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-907
EAN: 40 82300 27969 6
Claxon
R: 97 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 002 952-917
EAN: 40 82300 27970 2
Claxon
Gama de temp.: -40 - +60 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-111
EAN: 40 82300 18969 8
Claxon
Carcasa metal
Claxon: goarna
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 48 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-257
EAN: 40 82300 22340 8
Claxon
Voltaj: 24 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 84 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-301
EAN: 40 82300 07009 5
Claxon
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: auf Anfrage mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-311
EAN: 40 82300 07010 1
Claxon
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: auf Anfrage mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-617
EAN: 40 82300 22341 5
Claxon
Carcasa metal
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 66 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-807
EAN: 40 82300 27971 9
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 48 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-811
EAN: 40 82300 27935 1
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm
Nivel zgomot: 115 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-821
EAN: 40 82300 27936 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 84 mm
Nivel zgomot: 115 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-827
EAN: 40 82300 27972 6
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 84 mm
Nivel zgomot: 115 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-837
EAN: 40 82300 27973 3
Claxon
Conectare lama
cantitate: 40 mm
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 006 958-857
EAN: 40 82300 27974 0
Claxon
Conectare lama
cantitate: 40 mm
fara suport
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru/gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 60 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 007 425-427
EAN: 40 82300 25280 4
Claxon
R: 79 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu dioda
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 007 425-791
EAN: 40 82300 28812 4
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 110 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 908 571-021
EAN: 40 82300 28278 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 908 571-031
EAN: 40 82300 28319 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 66 mm
Nivel zgomot: 115 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 195-021
EAN: 40 82300 28958 9
Claxon
R: 70 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 340 mm
Consum de putere: 30 mm
Ton jos

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 196-011
EAN: 40 82300 28959 6
Claxon
R: 70 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 30 mm
Ton inalt

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 200-161
EAN: 40 82300 28960 2
Claxon
R: 90 mm
Gama de temp.: -40 - +90 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 420 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 200-431
EAN: 40 82300 28961 9
Claxon
R: 90 mm
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 350 mm
Consum de putere: 42 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 200-761
EAN: 40 82300 28854 4
Claxon
Ident. constr. stecher: Deutsch DT 06-25 mm
Conectare pipa
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 350 mm
Consum de putere: 42 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AL 922 300-207
EAN: 40 82300 29710 2
Claxon
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 350 mm
Consum de putere: 42 mm
Ton jos
Nivel zgomot: 113 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AM 002 952-521
EAN: 40 82300 00733 6
Claxon
cantitate: 2 mm
Carcasa metal
set
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3AM 006 958-241
EAN: 40 82300 05260 2
Claxon
cantitate: 2 mm
Carcasa metal
set
Voltaj: 12 mm
cu protectie anti umezire
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 66 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-001
EAN: 40 82300 03746 3
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 80 mm
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 40 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-007
EAN: 40 82300 21922 7
Claxon
R: 112 mm
Conectare lama
cantitate: 24 mm
Voltaj: 80 mm
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 40 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-082
EAN: 40 82300 05262 6
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm
Ton jos
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-131
EAN: 40 82300 06954 9
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-141
EAN: 40 82300 07223 5
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-201
EAN: 40 82300 07392 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Ton inalt

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-382
EAN: 40 82300 04401 0
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 116 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-427
EAN: 40 82300 25109 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: max. 72 mm
Ton jos

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-431
EAN: 40 82300 05264 0
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 116 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-437
EAN: 40 82300 21923 4
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Ton inalt
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-551
EAN: 40 82300 04402 7
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 400 mm
Consum de putere: 72 mm
Ton inalt
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-651
EAN: 40 82300 06955 6
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-771
EAN: 40 82300 02574 3
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 48 mm
cu protectie anti umezire
cu condensator
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 62 mm
Nivel zgomot: 116 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BA 002 768-777
EAN: 40 82300 21924 1
Claxon
Conectare lama
cantitate: 24 mm
Voltaj: 48 mm
cu protectie anti umezire
cu condensator
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Consum de putere: 62 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BB 002 768-151
EAN: 40 82300 05267 1
Claxon
Conectare lama
cantitate: 2 mm
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
cu protectie anti umezire
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3BB 002 768-661
EAN: 40 82300 01289 7
Claxon
Conectare lama
cantitate: 2 mm
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: gri
Gama frecventa: 335 mm
Gama frecventa: 400 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3CA 004 811-001
EAN: 40 82300 01391 7
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 310 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 114 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3CA 004 811-011
EAN: 40 82300 01392 4
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 380 mm
Consum de putere: 72 mm
Ton inalt
Nivel zgomot: 114 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3CA 004 811-021
EAN: 40 82300 01393 1
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 310 mm
Consum de putere: 72 mm
Ton jos
Nivel zgomot: 114 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3CA 004 811-031
EAN: 40 82300 01394 8
Claxon
Conectare lama
Voltaj: 24 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 380 mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 114 mm
indeplineste normele ECE: R 28 mm

▷▷▷ Claxon

logo HELLA
HELLA
Nr art: 3CB 004 811-042
EAN: 40 82300 23490 9
Claxon
R: 130 mm
Conectare lama
cantitate: 2 mm
set
Voltaj: 12 mm
cu marcaj E
Culoare carcasa: negru
Gama frecventa: 310 mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350019
EAN: 40 26736 37484 6
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350021/03
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350021/3
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350026
EAN: 40 26736 04911 9
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350026/03
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350041
EAN: 40 26736 04912 6
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350041/03
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350041/3
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350046
EAN: 40 26736 04913 3
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350051
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350052
EAN: 40 26736 04914 0
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350052/03
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350055
EAN: 40 26736 04915 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350055/03
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350078
EAN: 40 26736 04916 4
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350078/03
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350079
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350079/03
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352552
EAN: 40 26736 10363 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352560
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352561
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352562
EAN: 40 26736 04942 3
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352563
EAN: 40 26736 04943 0
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Nr. informatii tehnice: 1 mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352667
EAN: 40 26736 08385 4
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360012
EAN: 40 26736 04948 5
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360022
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360024
EAN: 40 26736 04952 2
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360027
EAN: 40 26736 04953 9
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360031
EAN: 40 26736 04954 6
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360041
EAN: 40 26736 04955 3
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360041/03
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360051
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360056
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360124
EAN: 40 26736 04957 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360127
EAN: 40 26736 04959 1
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360136
EAN: 40 26736 04960 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360137
EAN: 40 26736 04961 4
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360146
EAN: 40 26736 04962 1
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360147
EAN: 40 26736 04963 8
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360186
Claxon
cu cerificat de verificare tehnica

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360251
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360961
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350020
EAN: 40 26736 37268 2
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350022
EAN: 40 26736 04910 2
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350121
EAN: 40 26736 08370 0
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350126
EAN: 40 26736 08371 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350141
EAN: 40 26736 08372 4
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56350146
EAN: 40 26736 08373 1
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352020
EAN: 40 26736 04930 0
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352180
EAN: 40 26736 04932 4
Claxon
cu cerificat de verificare tehnica

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352186
EAN: 40 26736 04934 8
Claxon
cu cerificat de verificare tehnica

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352554
EAN: 40 26736 04940 9
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352555
EAN: 40 26736 04941 6
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352565
EAN: 40 26736 04945 4
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352650
EAN: 40 26736 08378 6
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352651
EAN: 40 26736 12103 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352652
EAN: 40 26736 08379 3
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352661
EAN: 40 26736 08380 9
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352662
EAN: 40 26736 08381 6
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352663
EAN: 40 26736 08382 3
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352664
EAN: 40 26736 09482 9
Claxon
cu verificare tehnica valabila
Consum de putere: ohne Angabe mm
Nr. informatii tehnice: 2 mm

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352665
EAN: 40 26736 08383 0
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352666
EAN: 40 26736 08384 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56352669
EAN: 40 26736 09480 5
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360023
EAN: 40 26736 04951 5
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360112
EAN: 40 26736 08389 2
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360113
EAN: 40 26736 34143 5
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360188
EAN: 40 26736 04964 5
Claxon
cu cerificat de verificare tehnica

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360224
EAN: 40 26736 08392 2
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360227
EAN: 40 26736 08393 9
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360236
EAN: 40 26736 08394 6
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360237
EAN: 40 26736 08395 3
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360246
EAN: 40 26736 08396 0
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360247
EAN: 40 26736 08397 7
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56360261
EAN: 40 26736 04965 2
Claxon
cu verificare tehnica valabila

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56372010
EAN: 40 26736 04983 6
Claxon
neacceptabil in omeniul StVZO

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370042
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370043
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370046/03
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370057
EAN: 40 26736 04981 2
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370058
EAN: 40 26736 04982 9
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370045
EAN: 40 26736 04975 1
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370046
EAN: 40 26736 04976 8
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo HERTH+BUSS ELPARTS
HERTH+BUSS ELPARTS
Nr art: 56370053
EAN: 40 26736 04980 5
Claxon

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479001
EAN: 32 76424 79001 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479002
EAN: 32 76424 79002 6
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479003
EAN: 32 76424 79003 3
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479003
EAN: 32 76424 79003 3
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479004
EAN: 32 76424 79004 0
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479005
EAN: 32 76424 79005 7
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479006
EAN: 32 76424 79006 4
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479007
EAN: 32 76424 79007 1
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479008
EAN: 32 76424 79008 8
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479008
EAN: 32 76424 79008 8
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479009
EAN: 32 76424 79009 5
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479010
EAN: 32 76424 79010 1
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479012
EAN: 32 76424 79012 5
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479013
EAN: 32 76424 79013 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479013
EAN: 32 76424 79013 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479030
EAN: 32 76424 79030 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 430 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479030
EAN: 32 76424 79030 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 430 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479031
EAN: 32 76424 79031 6
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 335 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479031
EAN: 32 76424 79031 6
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 335 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479075
EAN: 32 76424 79075 0
Claxon
electro-pneumatic
Voltaj: 12 mm
Tensiune de lucru: 12 mm
Gama frecventa: 400 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479107
EAN: 32 76424 79107 8
Claxon
electro-pneumatic
Voltaj: 24 mm
Tensiune de lucru: 24 mm
Gama frecventa: 770, 650 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479107
EAN: 32 76424 79107 8
Claxon
electro-pneumatic
Voltaj: 24 mm
Tensiune de lucru: 24 mm
Gama frecventa: 770, 650 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479133
EAN: 32 76424 79133 7
Claxon
pentru ambulante
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 435, 651, 117 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479135
EAN: 32 76424 79135 1
Claxon
pentru ambulante
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 516, 420 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479138
EAN: 32 76424 79138 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 340 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479139
EAN: 32 76424 79139 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479139
EAN: 32 76424 79139 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479140
EAN: 32 76424 79140 5
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 340 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479141
EAN: 32 76424 79141 2
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479141
EAN: 32 76424 79141 2
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479151
EAN: 32 76424 79151 1
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 430 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479152
EAN: 32 76424 79152 8
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 340 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479153
EAN: 32 76424 79153 5
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479154
EAN: 32 76424 79154 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479154
EAN: 32 76424 79154 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479154
EAN: 32 76424 79154 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479155
EAN: 32 76424 79155 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479155
EAN: 32 76424 79155 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479155
EAN: 32 76424 79155 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479158
EAN: 32 76424 79158 0
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479159
EAN: 32 76424 79159 7
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479161
EAN: 32 76424 79161 0
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479162
EAN: 32 76424 79162 7
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479163
EAN: 32 76424 79163 4
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 340 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479164
EAN: 32 76424 79164 1
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479165
EAN: 32 76424 79165 8
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 340 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479166
EAN: 32 76424 79166 5
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 340, 430 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479167
EAN: 32 76424 79167 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479167
EAN: 32 76424 79167 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479168
EAN: 32 76424 79168 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479168
EAN: 32 76424 79168 9
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479169
EAN: 32 76424 79169 6
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 410, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479170
EAN: 32 76424 79170 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 340, 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479170
EAN: 32 76424 79170 2
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 340, 425 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479175
EAN: 32 76424 79175 7
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479175
EAN: 32 76424 79175 7
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479176
EAN: 32 76424 79176 4
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479176
EAN: 32 76424 79176 4
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479177
EAN: 32 76424 79177 1
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479177
EAN: 32 76424 79177 1
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479178
EAN: 32 76424 79178 8
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479178
EAN: 32 76424 79178 8
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479179
EAN: 32 76424 79179 5
Claxon
pentru vehicule de politie
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 580, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479179
EAN: 32 76424 79179 5
Claxon
pentru vehicule de politie
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 580, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479179
EAN: 32 76424 79179 5
Claxon
pentru vehicule de politie
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 580, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479180
EAN: 32 76424 79180 1
Claxon
pentru vehicule de pompieri
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 488, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479180
EAN: 32 76424 79180 1
Claxon
pentru vehicule de pompieri
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 488, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479180
EAN: 32 76424 79180 1
Claxon
pentru vehicule de pompieri
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 488, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479181
EAN: 32 76424 79181 8
Claxon
pentru ambulante
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 517, 420 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479181
EAN: 32 76424 79181 8
Claxon
pentru ambulante
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 517, 420 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479181
EAN: 32 76424 79181 8
Claxon
pentru ambulante
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 517, 420 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479182
EAN: 32 76424 79182 5
Claxon
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 651, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479182
EAN: 32 76424 79182 5
Claxon
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 651, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479182
EAN: 32 76424 79182 5
Claxon
electronic
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 651, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479185
EAN: 32 76424 79185 6
Claxon
electric
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 420, 500 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479186
EAN: 32 76424 79186 3
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479186
EAN: 32 76424 79186 3
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 420 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479187
EAN: 32 76424 79187 0
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 350 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479187
EAN: 32 76424 79187 0
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 350 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479188
EAN: 32 76424 79188 7
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 350, 420 mm
Versiune: DISQUE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479190
EAN: 32 76424 79190 0
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 479190
EAN: 32 76424 79190 0
Claxon
electric
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 405 mm
Versiune: A TROMPE mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 745793
EAN: 32 76427 45793 3
Claxon
pentru vehicule de politie
electro-pneumatic
Voltaj: 24 mm
Tensiune de lucru: 24 mm
Gama frecventa: 580, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 745793
EAN: 32 76427 45793 3
Claxon
pentru vehicule de politie
electro-pneumatic
Voltaj: 24 mm
Tensiune de lucru: 24 mm
Gama frecventa: 580, 435 mm

▷▷▷ Claxon

logo VALEO
VALEO
Nr art: 745793
EAN: 32 76427 45793 3
Claxon
pentru vehicule de politie
electro-pneumatic
Voltaj: 24 mm
Tensiune de lucru: 24 mm
Gama frecventa: 580, 435 mm

▷▷▷ Claxon
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Claxon
logo TRUCKTEC AUTOMOTIVE
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Nr art: 01.42.103
EAN: 40 38081 25458 2
Claxon
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 380 mm
Consum de putere: 24 mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524701
EAN: 87 11293 05109 0
Claxon
Aprobare: HOMOLOGACION mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: ALTA -735+/- 5% mm
Gama frecventa: BAJO-600+/- 5% mm
Consum de putere: 240 mm
Nivel zgomot: 117 mm
Specificatie: 2 TONOS mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524702
EAN: 87 11293 05117 5
Claxon
Aprobare: HOMOLOGACION mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: ALTA-830+/- 5% mm
Gama frecventa: MEDIO 730+/- 5% mm
Gama frecventa: BAJA 595+/- 5% mm
Consum de putere: 240 mm
Nivel zgomot: 117 mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524703
EAN: 87 11293 05118 2
Claxon
Aprobare: HOMOLOGADA mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: ALTA-495 +/+ 5% mm
Gama frecventa: BAJA-405 +/- 5% mm
Consum de putere: 108 mm
Nivel zgomot: 112 mm
Specificatie: 2 TONOS mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524707
EAN: 87 11293 05120 5
Claxon
Aprobare: HOMOLOGADO mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: 0 mm
Consum de putere: 0 mm
Nivel zgomot: 117 mm
Specificatie: MELODIA CUCARACHA mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524709
EAN: 87 11293 05115 1
Claxon
R: 90 mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: crom
Gama frecventa: 112 mm
Consum de putere: 50/100 mm
Nivel zgomot: 112 mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524710
EAN: 87 11293 05116 8
Claxon
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: ALTA-815+/- 5% mm
Gama frecventa: MEDIA-730+- 5% mm
Gama frecventa: BAJO-600+/- 5% mm
Consum de putere: 440 mm
Nivel zgomot: 117 mm
Specificatie: 3 TONOS mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524712
EAN: 87 11293 05122 9
Claxon
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: crom
Gama frecventa: ALTA-425+/- 5% mm
Gama frecventa: BAJA 365+/- 5% mm
Consum de putere: 200 mm
Nivel zgomot: 118 mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70524715
EAN: 87 11293 05123 6
Claxon
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: 350 +/- 5% mm
Consum de putere: 72 mm
Nivel zgomot: 115 mm
Specificatie: MEL-COCHE CLASICO mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70578020
EAN: 87 11293 00698 4
Claxon
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: alb
Gama frecventa: 4 mm
Consum de putere: 10 mm
Specificatie: 81 MELODIAS mm

▷▷▷ Claxon

logo CARPRISS
CARPRISS
Nr art: 70578024
EAN: 87 11293 00700 4
Claxon
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 0 mm
Consum de putere: 0 mm
Specificatie: MELODIA VACA mm

▷▷▷ Claxon
KLAXCAR FRANCE Claxon
logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29406k
Claxon
R: 99 mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: Crom/negru
Gama frecventa: 500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29408k
Claxon
R: 99 mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: Crom/negru
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon
KLAXCAR FRANCE Claxon
logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29409k
Claxon
R: 99 mm
Parametru: boite mm
perechi
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: Crom/negru
Gama frecventa: 420-500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon
KLAXCAR FRANCE Claxon
logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29409x
Claxon
R: 99 mm
Parametru: blister mm
perechi
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: Crom/negru
Gama frecventa: 420-500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29411k
Claxon
R: 80 mm
perechi
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: Crom/negru
Gama frecventa: 420-500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon
KLAXCAR FRANCE Claxon
logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29418k
Claxon
R: 99 mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: 500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29420k
Claxon
R: 99 mm
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29421k
Claxon
R: 99 mm
Parametru: boite mm
perechi
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: 420-500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon
KLAXCAR FRANCE Claxon
logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 29421x
Claxon
R: 99 mm
Parametru: blister mm
perechi
Voltaj: 12 mm
Culoare carcasa: rosu
Gama frecventa: 420-500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 81934k
Claxon
R: 99 mm
Voltaj: 24 mm
Culoare carcasa: Crom/negru
Gama frecventa: 420 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 81944k
Claxon
R: 99 mm
Voltaj: 24 mm
Culoare carcasa: Crom/negru
Gama frecventa: 500 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon
KLAXCAR FRANCE Claxon
logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 86600x
Claxon
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 675-825 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 86601x
Claxon
Voltaj: 12 mm
Gama frecventa: 675-825 mm
Consum de putere: 50 mm

▷▷▷ Claxon

logo KLAXCAR FRANCE
KLAXCAR FRANCE
Nr art: 86703x
Claxon
Voltaj: 24 mm
Gama frecventa: 675-825 mm
Consum de putere: 50 mm